Życie Parafii

Życie w naszej Parafii to nie tylko Homilie i Intencje , ale również nowości (News) i Ogłoszenia, poparte Plakatami , ale także Zapowiedzi przyszłych małżeństw i Życzenia na wszelkie okazje.

Zachęcamy zatem wszystkich, do większego zaangażowania i tworzenia dynamicznych form informacji, które wszystkim przysporzą nie tylko satysfakcji, ale również ułatwią dostęp do interesujących z puntu widzenia Parafii, informacji.

 

                                                       PODZIĘKOWANIE ZA ESM TAIZE

 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przyjęcie młodych podczas Europejskiego Spotkania Młodych w duchu Taize.

Dziękujemy dwudziestu ośmiu rodzinom, które przyjęły pielgrzymów do swoich domów. Wśród nich jest pani Irena Berko, która przyjęła do swojego zajazdu 15 osób.

Dziękujemy naszym sponsorom:
rodzinie Paszkowskich, Tyc oraz państwu Pawlińskim za wsparcie finansowe.

Szczególne podziękowanie kierujemy do pani Renaty Papiernik za udzieloną pomoc materialną, oraz fachową w zorganizowaniu święta narodów.

Bardzo dziękujemy dyrekcji naszej szkoły na czele z panią Edytą Podymą za udostępnienie naszej nowej sali gimnastycznej i okazanie zaufania.

Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali ciasta i przekąski na przyjęcie młodych oraz na sylwestra:
- pani Marcie Wróbel,
- pani Marzenie Krajewskiej,
- pani Beacie Tomes (dziękujemy za zaangażowanie koleżanek w przygotowanie smakołyków),
- pani Aleksandrze Zagrodnej,
- pani Marice Walczyk oraz pani Wandzie Sanojca z Oleśnicy,
- wszystkim , którzy przynieśli ciasta do Kościoła w Sylwestra.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, byli to:
- Mateusz Szymczak,
- Gosia i Mateusz Nowocień,
- Zuzanna i Urszula Pierz,
- Ada Pietrzykowska,
- Aleksandra Pawlak,
- Oliwia Świerad,
- Maria Zołoteńka.

Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy włączyli się w poranne modlitwy oraz modlitwę o pokój.


                                 Następne spotkanie TAIZE odbędzie się w Turynie

 

Christifideles Laici - adhortacja papieża Jana Pawła II opublikowana w roku 1988.

Była owocem obrad VII Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, które odbywało się w Rzymie od 1 października do 30 października 1987. Dokument był nawiązaniem do II Soboru Watykańskiego i jego konstytucji dogmatycznej Lumen gentium oraz dekretu o statusie świeckich w strukturze Kościoła Apostolicam actuositatem.

Kościół jako wspólnota ludzi ochrzczonych i wierzących widzi szczególne miejsce laikatu w swojej działalności i funkcjonowaniu. Świeccy winni się angażować w życie wspólnoty zarówno w wymiarze powszechnym jak i lokalnym (osobista świętość, życie parafii, polityka, małżeństwo, rodzina, ewangelizacja, kultura). W sposób szczególny została podkreślona rola kobiet w misji Kościoła.

Jan Paweł II podpisał dokument w Rzymie 30 grudnia 1988, w Uroczystość Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Był to jedenasty rok pontyfikatu papieża-Polaka .

Dokument papieski składa się z wprowadzenia, pięciu obszernych rozdziałów, apelu i modlitwy do Bogarodzicy. Pełny tytuł dokumentu:
„Posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici Ojca Świętego Jana Pawła II o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II"

=========================================================================